Регіональні відділи - Маріупольський відділ
____________________________________________________________

Маріупольський відділ з метрології

Маріупольський  відділ з метрології ДП «Донецькстандартметрологія» має сучасну еталонну базу, кваліфікований і досвідчений персонал.

Осцилограф цифровий запам’ятовувальний SDS1102CML

Маріупольський відділ з метрології проводить повірку засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері(та поза сферою) законодавчо регульованої метрології, за наступними видами вимірювань :

 • L – довжина – міри довжини кінцевиі плоскопаралельні, засоби вимірювань лінійних розмірів, площин, непрямолінійності, кутів, прилади неруйнівного контролю, стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів, машини оптико-механічні вимірювальні, діафрагми стандартні
 • M – маса та пов'язані з нею величини – резервуари, дозатори, автоцистерни, колонки паливо-роздавальні усих типів, гирі еталонні та загального призначення, ваги еталонні, автомобільні, вагонні та загального призначення, лічильники води, газу, вимірювальні комплекси (за один трубопровід) з витратомірами змінного перепаду тиску, манометри, мановакуумметры робочі, електроконтактні, кисневі, шинні, цифрові, напороміри, тягоміри, тягонапороміри, перетворювачі тиску, поршневі системи манометрів 2,3 розряду, вимірювачі артеріального тиску,
 • EM – електрика та магнетизм - автоматизовані системи обліку електроенергії, лічильники електричної активної та реактивної енергії електронні трифазні, багатотарифні, багатофункціональні,  лічильники електричної енергії однофазні/трифазні  індукційні, вольтметри,  мультиметри, калібратори, установки пробійні, амперметри, вольтметри, ватметри, міри електричного опору, кліщі струмовимірювальні, вимірювачі ланцюга фаза-нуль, магазини електричного опору, мегомметри, омметри, трансформатори струму, прилади комбіновані, потенціометри, установки повірочні, осцилографи, апарати фізіотерапевтичні, електрокардіографи;
 • AUV –ультразвук – апарати ультразвукові діагностичні;
 • PR – фотометрія - фотометри загального призначення та медичні, спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра, аналізатори імуноферментні, рефрактометри;
 • T – термометрія – термометри рідинні, манометричні, цифрові, психрометри аспіраційні, теплолічильники, теплообчислювачі , термоперетворювачі опору, перетворювачі термоелектричні, логометри, мілівольтметри, мости, потенціометри,  калориметри робочі, контролери;
 • TF – час і частота секундоміри, автоматичні системи обліку тривалості телефонних розмов, тарифікатори та системи вимірювання часу розмов;
 • QM – хімія (кількість речовин) - іономіри, рН -метри лабораторні, шахтні інтерферометри, сигналізатори горючих газів, аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах, аналізатори харчових продуктів

Маріупольський відділ з метрології

Маріупольський відділ з метрології ДП «Донецькстандартметрологія» має сучасну еталонну базу, кваліфікований і досвідчений персонал.

Мультиметр Keysight 34461A

Маріупольський відділ з метрології проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 29-ти робочих місцях за наступними категоріями та видами вимірювань :

 • категорія 1 Автоматичні зважувальні прилади (M – маса та пов'язані з нею величини ) Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку, ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні(елеваторні)), ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати), дозатори дискретної дії вагові автоматичні, з комбінованою дозою та дозатори фасувальних машин, прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі, ваги вагонні для зважування в русі (ваги залізничні платформні автоматичні)
 • категорія 2 Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів (M – маса та пов'язані з нею величини )
 • категорія 3 Аналізатори медичного призначення (PR – фотометрія, QM – хімія (кількість речовин) Аналізатори гематологічні, аналізатори імуноферментні (ридери), гемоглобінометри, спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR), фотоелектроколориметри, фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом, фотометри медичні аналітичні, електролітів та газу в крові, коагулометри
 • категорія 4 Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки (PR – фотометрія, QM – хімія (кількість речовин) Аналізатори харчових продуктів, рефрактометри
 • категорія 11 Вимірювальні трансформатори струму та напруги (EM – електрика та магнетизм) Трансформатори струму низьковольтні до 1000 А
 • категорія 12 Вимірювачі артеріального тиску (M – маса та пов'язані з нею величини ) Сфігмоманометри механічні та автоматичні
 • категорія 14 Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні) (EM – електрика та магнетизм) Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного та змінного струму
 • категорія 15 Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок (EM – електрика та магнетизм) Амперметри, вольтметри, ампервольтметри, прилади комбіновані (тестери) постійного та змінного струму, ватметри постійного та змінного струму, прилади універсальні вимірювальні
 • категорія 18 Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі (EM – електрика та магнетизм) Мегомметри, омметри, міліомметри, міліомметри цифрові, вимірювач опору заземлення та опору заземлювальних пристроїв
 • категорія 21 Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препа-ратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) (T – термометрія) Гігрометри психрометричні
 • категорія 23 Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори (QM – хімія (кількість речовин) Сигналізатори газу, шахтні інтерферометри
 • категорія 25 Гирі (M – маса та пов'язані з нею величини ) Гирі загального призначення
 • категорія 29 Дефектоскопи (L – довжина) Ультразвукові діагностичні апарати
 • категорія 31 Дозатори медичні піпеткові та поршневі (M – маса та пов'язані з нею величини ) Дозатори піпеткові, дозатори поршневі
 • категорія 33 Електрокардіографи (EM – електрика та магнетизм, TF – час і частота)
 • категорія 37 Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) (QM – хімія (кількість речовин) Іономіри та pH-метри лабораторні
 • категорія 38 Лічильники води (M – маса та пов'язані з нею величини ) Водолічильники крильчасті DN 15-20, витратоміри-лічильники, витратоміри DN до 80 (проливний метод), водолічильники турбінні DN до 80
 • категорія 39 Лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії (EM – електрика та магнетизм) Лічильники електричної активної або реактивної енергії індукційні однофазні, індукційні трифазні, однофазні електронні лічильники одноелементні або двоелементні, однотарифні або багатотарифні у тому числі багатофункціональні, трифазні електронні лічильники активної та/або реактивної енергії, однотарифні або багатотарифні у тому числі багатофункціональні
 • категорія 41 Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) (M – маса та пов'язані з нею величини ) Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника, вимірювальні комплекси з витратомірами змінного перепаду тиску, лічильники газу побутові, роторні, турбінні
 • категорія 43 Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму (M – маса та пов'язані з нею величини ) Манометри, вакуумметри з умовними шкалами, манометри, вакуумметри 0,6 та 1,0 класів, манометри, мановакуумметры, вакуумметри робочі (електроконтактні, кисневі, з контрольною стрілкою, шинні, самописні), цифрові, напороміри, тягоміри, тягонапороміри, перетворювачі тиску (в т.ч. диференційного), перетворювачі тиску багато параметричні
 • категорія 44 Матеріальні міри довжини (L – довжина) Метрштоки, рулетки вимірювальні
 • категорія 45 Медичні термометри (T – термометрія) Термометри скляні від 0 °C до 100 °C, термометри цифрові медичні
 • категорія 46 Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) (EM – електрика та магнетизм) Магазини опору постійного струму низькоомні, однодекадні та багатодекадні
 • категорія 50 Неавтоматичні зважувальні прилади (M – маса та пов'язані з нею величини ) Ваги класу точності I – ІІІ, ваги з визначенням та реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих-кодуванням, лабораторні важільні рівноплечі, двопризмові важільні рівноплечі з умонтованими гирями на повне навантаження, лабораторні електронні загального призначення та еталонні, квадрантні та торс іонні, електронні загального призначення та еталонні
 • категорія 53 Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів (M – маса та пов'язані з нею величини ) Колонки паливороздавальні для рідкого палива
 • категорія 54 Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання (L – довжина) Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні
 • категорія 60 Рефрактометри, офтальмометри (PR – фотометрія) Рефрактометри автоматичні імпортні, портативні, лабораторні візуальні
 • категорія 66 Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) (M – маса та пов'язані з нею величини ) Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні (геометричний метод), резервуари горизонтальні циліндричні (об'ємний метод) та інші нециліндричної форми
 • категорія 67 Струмовимірювальні кліщі (EM – електрика та магнетизм) Кліщі струмовимірювальні, т.ч. цифрові
 • категорія 72 Теплолічильники та теплообчислювачі (T – термометрія, M – маса та пов'язані з нею величини) Теплолічильники, теплообчислювачі
 • категорія 74 Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) (T – термометрія) Перетворювачі термоелектричні, термоперетворювачі опору ТСП, ТСМ, термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами, логометри, мілівольтметри регулювальні та показувальні, з елементом компенсації температури холодного спаю термопари, мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, багатоканальні, регулювальні та регулятори температури, термометри манометричні та біметалеві, показувальні та регулювальні, самописні, термометри скляні, термометри цифрові.
 • категорія 78 Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони (PR – фотометрія)

Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR), фотоелектроколориметри, фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом, аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах

Калібратор температури КТ-110

Маріупольський відділ з метрології проводить метрологічні роботи та послуги поза сферою законодавчо регульованої метрології:

 • перевірку метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки;
 • вимірювання технічних характеристик випробувального обладнання;
 • контроль вихідних параметрів медичного обладнання.

Начальник Маріупольського відділу – Нікуліна Наталя Андріївна Тел. (0629) 58-80-45;

Електронна пошта Маріупольського відділу – mariupol.dcsms@gmail.com

Бухгалтерія – (0629) 58-80-44

Вимірювання геометричних, механічних величин (L, М) – (0629) 58-80-40

Теплотехнічні та фізико-хімічні вимірювання (М, T, PR, QM) – (0629) 58-80-42

Електричні, радіотехнічні вимірювання (ЕМ, TF) – (0629) 58-80-43, 58-80-46

Група приймання ЗВТ – (0629) – 58-80-41