Технічні умови і стандартизація
____________________________________________________________

Центр підтримує в актуалізованому стані унікальний фонд нормативної документації, діючих на территорії України, в тому числі державні стандарти України (ДСТУ) і державні класифікатори (ДК), міждержавні стандарти (ГОСТ), міжнародні стандарти (ISO, IEC, EN, керівництва ISO/IEC), технічі вимоги (ТУ) на продукцію підприємств Донецької області.

На базі фонду замовникам пропонується:

  • розробка технiчних умов на продукцiю;
  • перевірка ТУ і змін до них;
  • копiювання нормативної документацiї;
  • довiдково-iнформацiйнi послуги;
  • тематичний пошук нормативної iнформацiї.