Оцінка відповідності/ декларування
____________________________________________________________

Дiяльнiсть Органу з оцiнки вiдповiдностi ДП "Донецькстандартметрологiя" направлена на реалiзацiю державної полiтики в сферi технiчного регулювання, забезпечення захисту iнтересiв споживачiв, сприяння входженню України у європейський та свiтовий економiчний простiр.

З прийняттям Закону "Про пiдтвердження вiдповiдностi" від 17 травня 2001 року № 2406-III в Українi розпочато розбудову нової системи оцiнки вiдповiдностi, яка повною мiрою вiдповiдатиме вимогам Угоди про технiчнi бар'єри в торгiвлi Світової Організації Торгівлі та європейськiй iнтеграцiї. Вона має поступово замiнити дiючу в Українi систему обов'язкової сертифiкацiї у Системi УкрСЕПРО.

Орган з оцiнки вiдповiдностi ДП "Донецькстандартметрологiя" призначено на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг (№ UA.TR 025) вимогам нижче приведених технiчних регламентiв:

  • Технiчний регламент безпеки машин;
  • Технiчний регламент безпеки iграшок;
  • Технiчний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання;
  • Технiчний регламент електромагнiтної сумiсностi обладнання;
  • Технiчний регламент максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами;
  • Технiчний регламент засобів індивідуального захисту;
  • Технічний регламент мийних засобів;
  • Технічний регламент будівельних виробів, будівельних споруд.

Законодавча база


Регуляторні акти