Випробування продукції
____________________________________________________________

Увага! Про Порядок набуття права використання емблеми в рамках соціального проекту "З турботою про українське!"


Вiддiл з випробувань продукцiї та сировини ДП "Донецькстандартметрологiя" акредитований НААУ вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у 2011році повторно підтвердив технічну компетентність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 (атестат акредитації зареєстрований у Реєстру органів з оцінки відповідності (ООВ) від 18 грудня 2011 року за №2Н625). Технічна компетентність дозволяє відділу проведення випробувань продукції на вiдповiдність обов'язковим i добровiльним вимогам нормативних документiв, якi дiють в Українi: державних i мiждержавних стандартiв; документiв, що регламентують вмiст iнгредiєнтiв та визначають безпечнiсть та якiсть продукції, технічних регламентів.

До структури відділу входять лабораторії:

 

 • Випробувальна лабораторія харчової, сільськогосподарської продукції та сировини (заснована в 1978 році);
 • Лабораторія з випробувань нафтопродуктів;
 • Випробувальна лабораторія електропобутової техніки та технологічного обладнання.

Технічна компетентність відділу у сфері випробувань дозволяє:

 • проводити випробування харчової продукції та продовольчої сировини з метою встановлення вмісту токсичних елементів (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Fe, As) та інших макро- і мікроелементів, мікотоксинів, гiстаміну, радiонуклідів;
 • визначати залишкову кількість пестицидів, гормональних препаратів, нiтратів, нітритів, харчових добавок;
 • виявляти вміст мiкродомiшок в алкогольних напоях;
 • проводити широкий спектр випробувань продукцiї за фізико-хімічними показниками харчової продукцiї та продовольчої сировини, у т.ч вміст білку (протеїну), фальсіфікацію молочного жиру в молочній продукції та інш.;
 • визначати показники якості та безпеки посуду (форфорового, керамiчного, скляного); парфумерних, косметичних виробiв, мийних засобiв;
 • визначати вмiст генетично-модифiкованих органiзмiв (ГМО) в харчовiй продукцiї та продовольчiй сировинi, кормах, комбiкормах, комбiкормової сировинi;
 • визначати вмiст радiонуклiдiв в будiвельних матерiалах.
 • проводити випробування палива, а саме:

- бензини, дизельне паливо, мазут;
- оливи моторні, дизельні, індустріальні, універсальні;
- бітуми нафтові, присадки різні, нафти, розчинники.

 • проводити випробування електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів, світлотехнічної продукції технологічного обладнання, апаратури радіоелектронної, засобів обчислюваної техніки, іграшок;
 • проводити випробування на ЕМС, а саме: напруга завад, напруженість поля завад, потужність завад, стійкість до електростатичного розряду та динамічних коливань напруги;
 • визначати:

-теплоенергетичні параметри електропобутової та аналогічної продукції,
-функцiональнi показники якостi вiкон, дверей полiвiнiлхлоридних, дерев'яних, металевих конструкцій;
-мiнiмальнi величини опору сейфiв, сховищ, АТМ – сейфів.

Відділ з випробувань має:

 • кваліфікований освічений персонал (сертифікати з навчань за напрямками діяльності у відповідності з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006);
 • систему управління у відповідності з ДСТУ ISO 9001:2009;
 • сертифікати професійного тестування лабораторій міжнародних і українських раундів, як підтвердження компетентності ВВ, точності і правильності отриманих результатів.

Використовує стандартні сучасні методики, які викладені у державних, міждержавних стандартах, СанПіНах, технічних умовах, методичних рекомендаціях.

Основна діяльність відділу – виконувати роботи:

 • з сертифікації продукції за рішенням Органу з сертифікації;
 • випробування продукції за договорами із організаціями всіх форм власності, у т.ч з метою контролю якості та безпеки продукції за заявками виробників;
 • випробування продукції за заявкою контролюючих та правоохоронних органів:

-за програмою контролю якості продукції на відповідність вимогам НД з боку Управління захисту прав споживачів у Донецькій області;     
-надавалась методична та практична допомога органам служби безпеки України (проводились випробування харчової продукції та нафтопродуктів).
Термін випробувань – в залежності від кількості обов’язкових показників складає від 2 до 5 діб.

Надаються пільги і скидки з вартості робіт (до 30%) при проведенні випробувань більше 1-го найменування однотипної продукції.
Відділ випробувань продукції та сировини у 2011 році разом з традиційними напрямками (харчова продукція, будматеріали, нафтопродукти, електротехніка) виконував сертифікаційні випробування відносно нових видів випробувань, що з’явились у галузі акредитації за останні роки: радіологічні властивості будматеріалів, трибологічні характеристики моторних мастил, теплотворна здатність палив, випробування сейфів та банківських сховищ на тривкість щодо зламування, вміст генетично-модифікованих організмів у продуктах харчування за методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, методи фальсифікації молочних жирів рослинними тощо.