Метрологія
____________________________________________________________

Метрологія

ДП «Донецькстандартметрологія» уповноважене Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за усіма видами вимірювань (Свідоцтво про уповноваження № ПК 031-2019 від 03.07.2019 р.).

Еталонна база, ЗВТ, допоміжне обладнання  ДП «Донецькстандартметрологія» в повному обсязі забезпечує повірку ЗВТ підприємств і організацій Донецької області.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 374.

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджений наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 р. № 193 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 р. за № 278/28408.

Можливості ДП «Донецькстандартметрологія» виконувати повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за видами вимірювань наведені нижче:

 • обладнання за 01 видом вимірювань (вимірювання геометричних величин);
 • обладнання за 02 видом вимірювань (вимірювання механічних величин);
 • обладнання за 03 видом вимірювань (вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин);
 • обладнання за 04 видом вимірювань (вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);
 • обладнання за 05 видом вимірювань (вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин);
 • обладнання за 06 видом вимірювань (температурні та теплофізичні вимірювання);
 • обладнання за 07 видом вимірювань (вимірювання часу та частоти);
 • обладнання за 08 видом вимірювань (електричні і магнітні вимірювання);
 • обладнання за 09 видом вимірювань (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);
 • обладнання за 10 видом вимірювань (вимірювання акустичних величин);
 • обладнання за 11 видом вимірювань (оптико-фізичні вимірювання);
 • обладнання за 12 видом вимірювань (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант).

Метрологічні підрозділи ДП "Донецькстандартметрологiя" розташовані у містах: Краматорськ, Бахмут, Покровськ, Маріуполь виконують метрологічні роботи (послуги) на замовлення підприємств, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в рамках наданих повноважень і згідно вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших документів, що встановлюють правила проведення метрологічних робіт.

Також, ДП «Донецькстандартметрологія» надає наступні метрологічні послуги:

 • вимірювання (Свідоцтво про атестацію № В 006-2014 від 17.07.2014 р.);
 • атестація випробувального обладнання;
 • підтвердження вимірювальних можливостей аналітичних, випробувальних та вимірювальних лабораторій  на добровільних засадах;
 • здійснення контролю умов проведення метрологічних робіт суб’єктами господарювання та їх окремих підрозділів, які пройшли процедуру підтвердження вимірювальних можливостей;
 • організація порівняльних вимірювань;
 • облік ЗВТ замовників робіт за видами робіт;
 • надання методичної допомоги з питань метрологічного забезпечення виробництва;
 • участь у розробці нормативно-правових документів з метрології.