Сертифікація
____________________________________________________________

До уваги підприємств, які застосовують у своїй діяльності галузеві нормативні документи!

Відповідно до Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про стандартизацію», стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ) (далі - галузеві НД) застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як 15 років з дня набрання чинності цим Законом.

З моменту набрання чинності зазначеного Закону центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві НД.

Якщо у вашого підприємства є пропозиції щодо перегляду або скасування галузевих НД, просимо надати їх відповідним органам виконавчої влади, які затвердили ці НД.

Більш детально

 

 

Орган  з сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП "Донецькстандартметрологiя" виконує роботи із сертифікації продукції, послуг та систем управління.  

Орган із сертифікації працює у наступних напрямках:

  • сертифікація окремих виробів, партій імпортованої або вітчизняної продукції;
  • сертифікація продукції, що виробляється серійно вітчизняними та закордонними виробниками, за схемами з обстеженням виробництва та з оцінкою системи управління якістю продукції;
  • консультування фахівців підприємств, які впроваджують мiжнароднi стандарти;
  • сертифікація послуг тимчасового розміщення (проживання) та послуг харчування закладів ресторанного господарства, що надаються суб'єктами туристичної діяльності, послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових, послуг перукарень.;
  • сертифікацію систем управління.

Сертифікація продукції дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Сертифікат - це гарантія якості товару і підтвердження його безпечності.

Продукція, що сертифікована, має пріоритет в отриманні державних замовлень.

Результати випробувань сертифікованої продукції можуть використовуватись в інших країнах згідно з існуючими двосторонніми договорами.

Добровiльна сертифiкацiя продукцiї набуває велику популярнiсть серед українських виробникiв i постачальникiв завдяки:

  • пiдвищенню привабливостi продукцiї в очах замовникiв i завоюванню їх довiри;
  • пiдвищенню конкурентоспроможностi продукцiї i отриманню переваг під час участi у тендерах;
  • пiдвищенню власної упевненостi керiвництва пiдприємства - виробника або постачальника продукцiї в її якостi.

Особливого значення останнім часом набула сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів вимогам ДСТУ ISO 22000. це пов’язано з тим, що відсутність впровадженої Системи управління на підприємстві, що має відношення до випуску або переробки харчових продуктів призводить до накладання на нього чималих штрафів.

 

Фахівці органу сертифікації консультують представників підприємств та надають різноманітну допомогу у питаннях розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів.


____________________________________________________________
Дивіться також:
Сертифікація систем управління

Сертифікація харчової продукції й продовольчої сировини

Сертифікація промислової продукції та послуг