Конкурси /виставки
____________________________________________________________

Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт послуг) –"100 кращих товарів України"

Одним з важливих засобів поширення передового досвіду є проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України».
Конкурс проводиться у два етапи: регіональний та загальнодержавний.

В Донецькій області функції регіональної конкурсної комісії покладені на обласну раду з питань якості при облдержадміністрації. Організаційно-методичне забезпечення регіональної частини Конкурсу доручено ДП «Донецькстандартметрологія».

Перевагу та додаткові бали отримують підприємства, що розробили екологічну політику; впровадили міжнародні стандарти ISO 9000, ISO 14 000, НАССР; уклали договори страхування відповідальності виробника за якість продукції перед споживачами.

Конкурс на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг

У липні 2006 року згідно з рішеннями Ради глав урядів СНД від 25 листопада 2005 року “Про конкурс на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг” та наказу Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2006 року № 298 розпочався перший Конкурс на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг.

Премія Співдружності Незалежних Держав присуджується один раз на два роки на конкурсній основі організаціям-учасницям за досягнення значних результатів у сфері якості продукції та послуг, забезпечення її безпеки, а також впровадження високоефективних методів управління якістю. Конкурс проводиться у два етапи: національний та міждержавний.