Про Центр
____________________________________________________________

XVII Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє»

Інформуємо, що з 5 по 7 листопада 2019 року в м. Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15) планується проведення «XVII Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Організаторами заходу є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Більше інформації

Трудовий колектив ДП «Донецькстандартметрологія» нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок у забезпеченні соціально-економічного розвитку Донецького регіону, здобуття успіхів у виробничій діяльності, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері технічного регулювання

Основні напрямки діяльності

Державне пiдприємство "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Донецькстандартметрологiя")  засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Уповноважений орган управління).

ДП "Донецькстандартметрологiя" забезпечує реалізацію державної політики України в сфері  метрології, стандартизації,  сертифікації та державного метрологічного контролю.

У ДП "Донецькстандартметрологiя" розроблено та впроваджено систему управлiння якістю послуг згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 (сертифікат №UA.8О0501.087 QMS-17 від 29.12.2017, чинний до 28.12.2020), направлену на створення, підтримку та постійне поліпшення умов, при яких потреби клієнтів в наступний час та в майбутньому - головне в роботі кожного співробітника.

Основні зобов’язання колективу - максимальне забезпечення потреб клієнту, використовуючи при цьому компетентність та професіоналізм, гарантуючи об’єктивність, конфіденційність та взаємно поважні стосунки.

Повноваження в сфері метрології

Метрологічні підрозділи ДП "Донецькстандартметрологiя" уповноважені Мінекономрозвитку України і мають право виконувати повний комплекс метрологічних робіт, а саме :
 
  • повірку законодавчо регульованих (або нерегульованих) засобів вимірювальної техніки;
  • точні та високоточні вимірювання в усіх галузях;
  • підтвердження вимірювальних можливостей вимірювальних, аналітичних, випробувальних лабораторій;
  • атестацію випробувального обладнання;
  • науково-технічну допомогу метрологічним службам центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємствам малого та середнього бізнесу.
Для проведення метрологічних робіт ДП"Донецькстандартметрологiя" має кваліфікований і досвідчений персонал, сучасні еталони, високоточні засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання.
 
Структурні підрозділи ДП «Донецькстандартметрологія» розташовані у містах:  Краматорськ, Бахмут,  Покровськ, Марiуполь.
 

Фонд нормативної документації

Центр підтримує в актуалізованому стані унікальний фонд нормативної документації, діючих на территорії України, в тому числі державні стандарти України (ДСТУ) і державні класифікатори (ДК), міждержавні стандарти (ГОСТ), міжнародні стандарти (ISO, IEC, EN, керівництва ISO/IEC), технічі вимоги (ТУ) на продукцію підприємств Донецької області.

На базі фонду замовникам пропонується:

  • розробка технiчних умов на продукцiю;
  • копiювання нормативної документацiї;
  • довiдково-iнформацiйнi послуги;
  • тематичний пошук нормативної iнформацiї.

Підготовка фахівців

Центр пропонує замовникам підвищення кваліфікації під час стажування в своїх підрозділах або на фахових курсах підвищення кваліфікації.
 

Результати незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності за 2017 рік

На виконання вимог частини восьмої статті 73 та частини третьої статті 90 Господарського кодексу України, пункту 8 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №390 «Про деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки» оприлюднюємо: