Про Центр
____________________________________________________________

Трудовий колектив ДП «Донецькстандартметрологія» нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок у забезпеченні соціально-економічного розвитку Донецького регіону, здобуття успіхів у виробничій діяльності, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері технічного регулювання

Основні напрямки діяльності

Державне підприємство "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Донецькстандартметрологія") виконує роботи та надає послуги із метрології та добровільної сертифікації (оцінки відповідності) продукції та послуг. Наш досвід роботи в цих галузях є гарантом дотримання політики ДП "Донецькстандартметрологія" у сфері якості, спрямованої на повне задоволення вимог наших замовників, суспільства та надання першокласних послуг.

ДП "Донецькстандартметрологія" має сучасні еталони і оснащення, кваліфікований та досвідчений персонал, актуалізований фонд нормативної документації.

Також у ДП "Донецькстандартметрологiя" розроблено та впроваджено систему управлiння якістю послуг згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 (Сертифікат №UA.8О0501.087 QMS-20 від 28.12.2020, чинний до 27.12.2023), направлену на створення, підтримку та постійне поліпшення умов, при яких потреби клієнтів в наступний час та в майбутньому - головне в роботі кожного співробітника.

Основні зобов’язання колективу - максимальне забезпечення потреб клієнту, використовуючи при цьому компетентність та професіоналізм, гарантуючи об’єктивність, конфіденційність та взаємно поважні стосунки.

Повноваження в сфері метрології

Метрологічна служба ДП "Донецькстандартметрологiя" уповноважена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (з 29.08.2019 р. реорганізовано в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (Свідоцтво № П-31-2019 від 03.07.2019 р., діє до 03.07.2024 р.) за всіма видами вимірювань:

 • L – довжина (ЗВТ геометричних розмірів, відстаней, кутів та інш.);
 • М – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ, призначені для вимірювання маси, сили, параметрів руху, твердості, витрати, об’єму, тиску, механічних величин та інш.);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ призначені для вимірювання електричних та магнітних величин);
 • Т – термометрія (ЗВТ температури та пов’язаних з нею величин);
 • TF – час і частота (ЗВТ призначені для вимірювання інтервалів часу та частоти);
 • AUV – ультразвук (апарати ультразвукові діагностичні, монітори фетальні);
 • PR – фотометрія (ЗВТ для вимірювання оптико-фізичних величин);
 • QM – хімія, кількість речовин (ЗВТ для вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин)

Також метрологічна служба ДП «Донецькстандартметрологія» виконує метрологічні роботи та послуги поза сферою законодавчо регульованої метрології. Дані метрологічні роботи та послуги включають у себе наступні види діяльності:

 • перевірку метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки;
 • вимірювання технічних характеристик випробувального обладнання;
 • контроль вихідних параметрів медичного обладнання;
 • точні та високоточні вимірювання в усіх галузях;
 • підтвердження вимірювальних можливостей вимірювальних та випробувальних лабораторій;
 • науково-технічну допомогу метрологічним службам центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємствам малого та середнього бізнесу.

Для проведення метрологічних робіт ДП "Донецькстандартметрологiя" має кваліфікований і досвідчений персонал, сучасні еталони, високоточні засоби вимірювальної техніки, випробувальне та допоміжне обладнання.

Структурні підрозділи ДП «Донецькстандартметрологія» розташовані у містах: Краматорськ, Бахмут, Покровськ, Марiуполь.

 

 

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Конкурсний відбір суб'єктів аудиторської діяльності (термін надання конкурсних пропозицій до 28.02.2023р)

Електронні адреси для надання пропозицій standart.dcsms@gmail.com , pev.dcsms@gmail.com